Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Vochtmeting bij parket

Drie vochtmetingen
Voor aanvang van het leggen van een vloer worden er, in het bijzijn van de klant, drie vochtmetingen gemaakt.
De vloer wordt  niet gelegd  als een van de drie niet aan een norm voldoet

CCM vochtmeting dekvloer

Een vochtmeting van de dekvloer dat werkt volgens de “Calcium Carbide Methode” ofwel CCM methode,
is zorgvuldig en de resultaten zijn zeer nauwkeurig. Alleen bij vloeren zonder vloerverwarming.
– Bij CM-meting wordt de dekvloer (van anhydriet of zandcement) uitgehakt tot op de onderliggende bouwvloer.
– Van het uitgehakte materiaal wordt het vochtpercentage gemeten.
– Voordeel van deze methode is dat de vochtmeting de gehele dikte van de dekvloer beslaat.
– Tevens is bij deze methode de vastheid van het dekvloermateriaal te beoordelen.
– Indicatiemeting beperkt zich tot het bovenste laagje van de dekvloer zelf.

Maximaal toegelaten restvochtgehalte
– Cementgebonden dekvloer 2,5% zonder vloerverwarming
– Cementgebonden dekvloer 2,0% met vloerverwarming

Vochtscherm
Als het vochtpercentage in de dekvloer te hoog is, kan er een vochtscherm worden aangebracht.
– Breng je twee lagen kruiselings aan, dan wordt de Bona R540 een vochtscherm tot en met 4 CM% gemeten.

Gann vochtmeter Compact B
Bij vloerverwarming wordt er een elektrische indicatie meting tot 4 cm diep gemaakt.

Vochtmeting parket FMC

Hout stelt zich, met zijn eigen vochtigheid, in op de omgevingswaarde (houtevenwichtsvochtigheid).
De omgevingswaarden moeten bij aanvang van het parketleggen, voordat de vloer wordt afgewerkt, liefst een “houtevenwichtsvochtigheid” van 9 à 11 % opleveren. Soms is hiervoor verwarmen of ventileren van de ruimtes noodzakelijk.

Het houtevenwichtsvochtgehalte  in het hout wordt bepaald door geïsoleerde stiften dwars op de houtrichting tot de helft in de te meten houtsoort te slaan.

De FMC geeft de gemeten vochtwaarde direct in procenten op basis van het vooraf ingestelde houtsoort en temperatuur.
De waarden verschillen per houtsoort.

Relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid in de te beleggen ruimte moet tussen de 45% en 65% zijn.
Als het droger of vochtiger is zal het parket krimpen of uitzetten;
daarnaast heeft dit invloed op de te gebruiken lijm, voegenkit, olie, was en lak.

Veentjer Parket