Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Parket in appartementen: onder voorwaarden mogelijk.

Overweegt u om een parketvloer te laten leggen in uw appartement?
Dan krijgt u te maken met regels en voorschriften betreffende geluid, voornamelijk om het ‘contactgeluid’ te beperken.

Omdat er diverse woningscheidende vloeren bestaan is het eerst nodig om te bekijken welke soort basisvloer in uw appartement is toegepast. Verder is het van belang om de splitsingsakte te raadplegen. Daarin staan de eisen waaraan de parketvloer in uw appartement moet voldoen.

Deze is door een notaris opgesteld, in overleg met de VvE. Hierin wordt mede beschreven aan welke regels voldaan moeten worden wanneer u overweegt een parketvloer in uw appartement te laten leggen. Als u hier geen rekening mee houdt, kan het resulteren in problemen met uw buren.

Parket op zwevende dekvloer +5db met vloerverwarming

Gezien het rendementsverlies bij de meeste zwevend aangebrachte parketvloeren, zal bij een zwevende dekvloer met vloerverwarming,  alleen gekozen kunnen worden voor een direct verlijmde Multiplank, zonder een speciale geluidsisolerende tussenlaag.
Zowel een Multiplank, Q2 parket en traditionele tapis parket, dat in combinatie met een tussenvloer van mozaïek direct  op de dekvloer verlijmd wordt, zal niet voldoen aan de door VvE’s veelal gestelde eis van +10 dB. Indien uit metingen onverhoopt blijkt dat +10 dB niet gehaald kan worden, leidt dit voor alle bewoners tot dezelfde beperking. Het is dan mogelijk dat ervoor gekozen wordt het reglement alsnog door de VvE te laten versoepelen.

Parket op zwevende dekvloer van +5DB

De mogelijkheden van geluidsisolerende tussenvloeren op zwevende dekvloeren waren tot op heden zeer beperkt. Het feit dat een dergelijke dekvloer een enigszins verende constructie heeft, leidt er toe dat deze niet altijd geschikt is voor toepassing van een zwevende parketvloer. Diverse testen met zwevend laminaat en parket wijzen uit dat zelfs een slechter geluidsisolerend resultaat verwacht mag worden. Dit ondanks het gebruik van een dempende tussenlaag. De verschillende verende lagen kunnen elkaar dusdanig negatief beïnvloeden, dat door resonantie van de lagere tonen een verslechtering van tenminste +2 dB kan optreden (zelfs +3 à +4 dB verslechtering is geen uitzondering).

Door gebruik te maken van de juiste onderlaag kan men de geluidsreductie van de zwevende vloer nagenoeg handhaven en in enkele gevallen zelfs licht verbeteren (+1 tot +3 dB is mogelijk, afhankelijk van de te kiezen tussenvloer). Helaas is deze verbetering, in relatie tot de door VvE’s geëiste +10 dB, vaak ontoereikend, omdat deze niet gehaald kan worden.

De normen die gesteld worden ten aanzien van bestaande geluidsisolerende tussenvloeren (al dan niet getest en voorzien van een NSG keurmerk Productlabel) geven geen garantie dat ze, aangebracht op een zwevende dekvloer, +10 dB genereren. Indien een zwevende dekvloer (kaal) slechts de +5 dB norm haalt, zoals deze in het Bouwbesluit vereist wordt. Dan was het tot op heden niet mogelijk deze vloer te verbeteren (met de huidige bestaande tussenvloersystemen) tot +10 dB.

Kies voor geteste ondervloeren

Kiezen voor een NSG geteste ondervloer is voor uw buren én voor uzelf de beste oplossing. Door de unieke samenstelling van deze ondervloeren wordt het loopgeluid tot een minimum beperkt, hetgeen uniek is voor een zwevende toepassing.

De ondervloeren van Unifloor zijn stuk voor stuk NSG getest en leveren, op dit moment als één van de weinigen, een echte geluidsreducerende vloer op. Met meer dan de vereiste +10dB, tot zelfs +11dB.

Veentjer Parket