Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Parket op aardwarmte vloerverwarming en koeling

 

Het basisprincipe

Onze bodem is opgebouwd uit verschillende lagen, in de loop der eeuwen gevormd onder invloed van temperatuurveranderingen en aan – of afwezigheid van water.

Er bevinden zich op de meeste plaatsen in Nederland afgesloten, water- voerende zandlagen (bijvoorbeeld zandafzetting op de oude zeebodem). De temperatuur hiervan is, dankzij de grote massa, zeer constant. Hoe dieper zo’n laag ligt, des te hoger is de temperatuur ervan.
In de meest gebruikte lagen voor verwarmen en koelen, ligt deze tussen 10°C en 14°C.

De waterstroming in diep gelegen lagen is meestal minimaal. Door een afgesloten boorgat te maken tot in een dergelijke laag, wordt het daar aanwezige water, door de heersende druk, omhoog gestuwd tot enkele meters onder het maaiveld. (De druk is niet zo hoog als bij oliewinning, waardoor het water, in tegenstelling tot olie, niet boven de grond uitspuit). Via de aangelegde bronbuis wordt water omhoog gepompt, waarna energie uitgewisseld wordt met een verwarming – en koelinstallatie.

Maximaal rendement. Door in de zomer een gebouw te koelen, wordt energie aan het water toegevoegd, waarna het via een ander boorgat terugvloeit in de bodem en zo weer wordt opgeslagen. In de winter wordt het warmere water opgepompt en afgekoeld. Met de daaruit verkregen energie kan het gebouw weer verwarmd worden. Dit systeem wordt ook wel een ‘open broninstallatie’ genoemd en wordt gekenmerkt door een zeer constante brontemperatuur, met maximaal rendement, gedurende het hele seizoen.

Verschillende warmtepompen

Geschikt voor vloerverwarming
– De water-water warmtepomp maakt gebruik van bijvoorbeeld grondwater.
– De brine-waterpomp werkt hetzelfde als een water-waterpomp.
– We spreken van brine omdat, in het gesloten systeem, antivries rondgepompt wordt.
– De lucht-waterpomp haalt energie uit de buitenlucht, kent een wat lager rendement dan een bodem-waterpomp.

Ongeschikt voor vloerverwarming
– Een lucht-lucht waterpomp haalt energie uit de buitenlucht en geeft dit als lucht weer terug.
– De ventilatie-lucht warmtepomp haalt zijn energie uit de afgezogen lucht van een gebouw en geeft dit weer terug als lucht.

Download rapport rendement warmtepomp

Spanningen op parket

De watertemperatuur bij aardwarmte verwarming van de dekvloer is zo laag, dat de temperatuur van het parket slechts 2° tot 3°C zal toenemen. Hierdoor kan schade door een te hoge temperatuur of uitdroging niet te wijten zijn aan het afgiftesysteem. De spanningen in de vloer zullen bij parket op aardwarmte tot een minimum beperkt blijven. De vloer wordt daarom met de normaal gebruikte producten gelijmd en afgewerkt.

Vloerkoeling tot 18°

De minimum watertemperatuur moet bij vloerkoeling 18° zijn.

Systemen van fabrikanten die adviseren te koelen tot 15°C zijn niet geschikt in combinatie met parketvloeren, omdat hierbij mogelijk condensvorming ontstaat (ook wel het dauwpunt genoemd).

Vochtscherm

Om condensvorming tegen te gaan, moet bij vloerkoeling een vochtscherm worden aangebracht.
Wakol PU280 is geschikt voor het voorstrijken van zuigende en niet-zuigende ondergronden evenals voor het verstevigen van stukgelopen dekvloeren.
Ook geschikt voor het afsluiten van capillair opstijgend vocht en verhoogd restvochtigheid tot max. 6 CM% in cementgebonden dekvloeren zonder vloerverwarming, met vloerverwarming tot max. 3 CM%

Condensbewaking noodzakelijk

Condensbewaking zal veel problemen helpen voorkomen, toepassing ervan is noodzakelijk bij een parketvloer in combinatie met vloerverwarming en koeling. Helaas zijn niet alle vloerkoelingsystemen voorzien van condensbewaking. De installateur van de vloerverwarming/koeling kan deze aanbrengen.

Dit kan op twee manieren worden toegepast.
– De meest eenvoudige wijze is het plaatsen van een sensor op het koudste deel van de installatie.
– Deze zal, bij het detecteren van condensvorming, de koeling uitschakelen.
– Of de primaire toevoer van gekoeld water in de installatie afsluiten.
– Een meer gecompliceerde regelaar berekent het dauwpunt (= 100% vochtigheid) en schakelt de installatie uit voordat het dauwpunt bereikt wordt (bijvoorbeeld bij 95% vochtigheid).

Geschikte vloeren en hun legwijze

– Traditioneel tapis parket wordt gelijmd en genageld op Eiken industrie; dit heeft een betere warmte-geleiding dan spaanplaat.
– Een Q2 vloer of Multiplank worden direct op de dekvloer verlijmd.
– Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik op vloerverwarming met een uitstekende warmtedoorgifte en rendementswaarde.
– Beide vloersoorten worden gelijmd met een elastische 1-component silaanlijm, die spanningen goed opvangt.
– Bij vloerkoeling is het aanbrengen van een vochtscherm noodzakelijk.
– Een zwevende vloer moet op Heat-Foil geplaatst worden.

Ik lever al jaren probleemloos houten vloeren op vloerverwarming.

Veentjer Parket