Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Legwijze spaanplaat broodjes

Spaanplaat broodjes worden in halfsteensverband als tussenvloer op een zandcement- of anhydriet  dekvloer verlijmd.
Nadat de lijm gedroogd is, worden de broodjes geschuurd; en wordt er een parketvloer op gelijmd en genageld.

Vloeren

– Verouderde vloeren worden in het zicht genageld.
– Tapis vloeren worden daarna nog geschuurd, gevoegd en afgewerkt.

Dekvloer

De dekvloer moet goed vlak zijn.
Als de afstand meer is dan 2mm gaan planken ‘weglopen’ en ontstaan er kieren:
– Bij te grote oneffenheden en een open structuur van de toplaag, moet bij een volledig verlijmde parketvloer de dekvloer geëgaliseerd worden.
– Bij zwevende vloeren moeten de hollingen uitgevuld worden.

Om een goede hechting te garanderen worden, bij vloeren die niet geegaliseerd hoeven te worden, bij oneffenheden die met het schuren van de dekvloer niet te corrigeren zijn, de spaanplaat broodjes doorgezaagd.

  • Schuren dekvloer
Veentjer Parket