Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Parket op vloerverwarming hier in vertrouwde handen

Natte (Traditionele) vloerverwarming

Bij dit systeem liggen de buizen op de betonvloer en zijn ze afgedekt door een afwerkvloer (meestal zand/cement of anhydriet). De afwerkvloer moet minimaal 5 cm dik zijn. De leidingen liggen dan minimaal 3 cm onder het vloeroppervlak. De onderzijde van de draagvloer (in de kruipruimte) wordt thermisch en, zo nodig, damp-remmend geïsoleerd.

De watertemperatuur bij traditionele systemen mag maximaal 38 ºC zijn.
– De temperatuur van het dekvloeroppervlak mag hoogstens 28 ºC bedragen.
– Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren en geen nachtverlaging toepassen.
– In het stookseizoen mogen er geen losse kleden of karpetten worden gelegd die ongeschikt zijn voor vloerverwarming, warmteophoping geeft verstikking en mogelijk extra krimp.
– Ook kasten die tot onderaan gesloten zijn, hebben een isolerende werking, waardoor het hout extra wordt opgewarmd.
– Bij volledig verlijmde vloeren kan tijdens het stookseizoen lichte naadvorming optreden; maar dat herstelt zich weer.
– Hout blijft een natuurproduct dat reageert op klimatologische omstandigheden.

Droogbouwsysteem

Op de bestaande bouwvloer (cement of houten draagvloer) worden voorbewerkte isolatieplaten aangebracht. Hierin worden de leidingen verwerkt.

– Fermacell platen
– Kant en klaar vloerplaten met sleuven
– Dragende vloerplaten met groeven en aluminium profielen
– Isolatiemateriaal met gecacheerde metalen warmtegeleidende platen met sleuven
– Kunststof platen die aan de ondervloer worden verbonden
– Elektrische vloerverwarming met verwarmingsdraden op net

– De temperatuur van het dekvloeroppervlak mag hoogstens 28 ºC bedragen.

Inslijpen
– Inslijpen van de bestaande dekvloeren
– Inslijpen  van (bestaande) Fermacell platen

Elektrische vloerverwarming met verwarmde folie

Deze zwakstroomverwarming wordt meestal aangebracht als droogbouwsysteem. Een nadeel van deze vorm is dat er grote temperatuurverschillen kunnen ontstaan. Dit soort vloerverwarming wordt meestal toegepast in kleine, niet permanent verwarmde, ruimtes zoals badkamers en is daardoor minder goed te combineren met een parketvloer.

Infrarood vloerverwarming

Infrarood vloerverwarming verwarmt de ruimte door stralingswarmte. Het  wordt als droogbouwsysteem, door middel van matten, geplaatst en aangesloten op het elektrische netwerk. Infrarood is economisch veilig en geruisloos. Het wordt meestal gebruikt voor kleine ruimtes en alleen onder zwevende vloeren, zoals bijvoorbeeld laminaat.

Egaliseren ingeslepen leidingen

Ingeslepen verwarmingsleidingen worden vastgezet en geëgaliseerd met dichtzetmassa. Dit is een 2-componenten, oplosmiddelvrije seallaag op basis van epoxyhars.
Er wordt over een seallaag gesproken, omdat deze de vloerverwarmingssleuven ‘dichtsealt’, oftewel verzegelt.

Opstoken ingeslepen vloerverwarming en droogbouwsystemen
– Voorstrijken en eventueel egaliseren
– U kunt binnen 24 uur na voorstrijken of egaliseren  de vloer verwarmen en de parketvloer plaatsen.

Geschikte vloeren en hun legwijze

– Traditioneel tapis parket wordt gelijmd en genageld op Eiken industrie; dit heeft een betere warmte-geleiding dan spaanplaat.
– Een Q2 vloer of Multiplank worden direct op de dekvloer verlijmd.
– Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik op vloerverwarming met een uitstekende warmtedoorgift en rendementswaarde.
– Beide vloersoorten worden gelijmd met KeraKoll SLC L34 Hyubrid. Elastische 1-component silaanlijm, die spanningen goed opvangt.
– Een zwevende vloer moet op Heat-Foil geplaatst worden.

Ik lever al jaren probleemloos houten vloeren op vloerverwarming.

Aanbrengen van de parketvloer

– De houten delen moeten gedurende 3 tot 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke omstandigheden van de ruimte of omgeving waar ze komen te liggen.
– Tijdens dit acclimatiseren mag de temperatuur niet lager zijn dan 10 ºC en niet hoger dan 20 ºC.
– De temperatuur van de dekvloer moet minimaal 15 ºC zijn
– De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 45 en 60% liggen.
– Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen van de houten vloerafwerking (en het eventuele voorstrijkmiddel en/of de eventuele egalisatielaag).
– Elektrische vloerverwarming met verwarmingsdraden op net

Na het aanbrengen van de vloerafwerking
– Minimaal drie dagen wachten.
– De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema) tot de maximale watertemperatuur van 35 ºC.

Veel gestelde vragen

Veentjer Parket