Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Behandeling Afzeline in Afzelia

Afzeline

Afzaline is een kalkachtige inhoudstof die als het ware uit de diepe nerf “gedrukt” wordt en geeft wit/grijze of geelachtige aftekening. Met meerdere nerven naast elkaar, lijkt het op een grote vlek. Deze vlekjes ontstaan soms direct na afwerking van de vloer, maar kunnen ook na enige tijd ontstaan, zelfs na een aantal maanden! Dit kan zowel bij geoliede als bij gelakte vloeren; bij gelakte vloeren wordt het optisch het sterkst zichtbaar. Als de afzelineplekken op de parketdeeltjes erg groot en opvallend zijn, worden deze plankjes tijdens het leggen uit voorzorg verwijdert.

Ammonia

Opvallende vlekken kunnen in de meeste gevallen verwijderd worden door het hout af te nemen met ammonia (huishoudammonia = 5%). Hieronder volgt in het kort de werkwijze, het risico wordt dan kleiner dat vlekken terugkeren.

Neem voorzorgsmaatregelen wanneer je met ammonia gaat werken. Zorg voor een goed half – of volgelaatsmasker met geschikte koolstofpatronen (speciaal voor ammonia), trek beschermende kleding aan en vloeistofdichte handschoenen.

1. De parketvloer eerst schuren en polijsten.
2. Neem een emmer en schenk daar voorzichtig maximaal 2 liter huishoudammonia in.
3. Doordrenk een pluisvrije doek met de vloeistof.
4. Neem de vloer met de doordrenkte doeken af (let op, doek wordt rood!) Meerdere doeken zijn noodzakelijk.
5. Laat de vloer minimaal 4 uur drogen nadat hij is afgenomen.
6. Nu kan de vloer zonder te schuren weer worden afgewerkt.

In veel gevallen is het afnemen van Afzelia met ammonia afdoende. Volledige garantie is echter niet te geven, het “uitbloeden” van deze inhoudsstof kan ook op een later tijdstip weer ontstaan. Het is raadzaam de vloer zeker een jaar te geven om te kijken wat hij gaat doen alvorens tot actie over te gaan, meestal heb je dan goed in beeld hoe groot het uiteindelijke probleem is.

Bron: Houtvademecum, bewerking van Afzelia.

Veentjer Parket