Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Schuren zandcementdekvloer

De dekvloer wordt voor een goede hechting van de lijm standaard met stofafzuiging geschuurd.
Dit kan met een schuurschijf korrel 40.
Sterk vervuilde zandcement en anhydriet dekvloeren  worden met een diamantschijf geschuurd. Als na het schuren de structuur van de dekvloer open is, moet de vloer geëgaliseerd worden.

  • Vervuilde dekvloer
Veentjer Parket