Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Vlakheidmeting dekvloer

Vlakheidmeting dekvloer

 

Vlakheidmeting dekvloer
Iedere dekvloer kán onvoldoende vlak zijn, ook als deze op het oog volkomen vlak lijkt.
Door een rechte rei van 2 m op de dekvloer te leggen, kunnen dalen en toppen worden gemeten.
Bij een tapis vloer mag deze afstand maximaal 4mm zijn; bij een Q2 vloer 2mm.

Volledig verlijmde vloeren
Te grote onvlakheden zal de kwaliteit van de te leggen vloer beïnvloeden.
– Bij een tapis strook, Q2 strook of Multiplank is dit nog te corrigeren.
– Bij visgraat parket gaan de vloerdelen ‘weglopen’ (open staan).
– Bij tapis visgraat kan dit vaak nog worden gecorrigeerd.
– Een Q2 visgraat  is niet te corrigeren.
– In de praktijk blijkt dat bij een Q2 visgraat de dekvloer geëgaliseerd moet worden

Zwevende vloeren
Bij zwevende vloeren moeten de hollingen uitgevuld worden met EcoPearls.

Egaliseren dikte 3mm €10,25 m2 inclusief b.t.w.:
Bij te grote oneffenheden en een open structuur van de toplaag, moet bij een volledig verlijmde parketvloer de dekvloer geëgaliseerd worden.
– schuren
– stofzuigen
– voorstrijken
– egaliseren
– schuren
– stofzuigen
– inclusief egaline PF20. 2-3 mm dik.

Egalines

 

Schuren dekvloer met stofafzuiging

Schuren dekvloer
De dekvloer wordt voor een goede hechting van de lijm standaard met stofafzuiging geschuurd.
Dit kan met een schuurschijf korrel 40.
Sterk vervuilde zandcement en anhydriet dekvloeren  worden met een diamantschijf geschuurd.