Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Trap schuren

Trappen worden intensief gebruikt. Slijtplekken zullen hier het eerst zichtbaar zijn. Door trappen extra te onderhouden kan men dit in grote mate voorkomen.

Het renoveren van trappen gaat op uur basis, omdat de werkzaamheden zeer intensief en niet goed in te schatten zijn.