Veentjer Parket

06 11 75 15 99

Parket op aardwarmte vloerverwarming en koeling

Geschikte vloeren 

Q2 parket en een Multiplank zijn het meest geschikt voor aardwarmte vloerverwarming en koeling.       Parket op aardwarmte vloerverwarming en koeling

 

Spanningen
De watertemperatuur bij aardwarmte verwarming van de dekvloer is zo laag, dat de temperatuur van het parket slechts 2° tot 3°C zal toenemen. Hierdoor kan schade door een te hoge temperatuur of uitdroging niet te wijten zijn aan het afgiftesysteem.
De spanningen in de vloer zullen bij parket op aardwarmte tot een minimum beperkt blijven. De vloer wordt daarom met de normaal gebruikte producten gelijmd en afgewerkt.
– Om condensvorming tegen te gaan, moet bij vloerkoeling een vochtscherm worden aangebracht.
– De minimum watertemperatuur moet bij vloerkoeling 18° zijn.

Wat is warmte – win/aardwarmte c.q. grondwaterverwarming?
Onze bodem is opgebouwd uit verschillende lagen. Zo zitten er op de meeste plaatsen in Nederland afgesloten, watervoerende zandlagen, waarvan de temperatuur door de grote massa ervan zeer constant is.
Hoe dieper deze laag in de bodem zit des te warmer de temperatuur ervan is. Deze temperatuur in de meest gebruikte lagen voor verwarmen en koelen ligt tussen 10° en 14°. De waterstroming in diepgelegen lagen is meestal minimaal.

Door een afgesloten boorgat te maken tot in een dergelijke laag wordt het water uit de laag door de heersende druk omhoog gestuwd tot enkele meters onder het maaiveld.

Uit deze bronbuis kan dus warm water opgepompt worden en kan energie uitgewisseld worden met een verwarming – en koelinstallatie. Door een gebouw te koelen wordt energie aan het water toegevoegd en in de bodem opgeslagen door het terug te laten stromen in een ander boorgat. In de winter wordt het warmere water opgepompt en afgekoeld, zodat met de onttrokken energie het gebouw kan worden verwarmd. Dit systeem wordt ook wel open broninstallatie genoemd en wordt gekenmerkt door een zeer constante brontemperatuur met maximaal rendement gedurende het hele seizoen.

 

Warmte - wininstallaties